Weer een stroomafnemer... 
Gisteren weer een enerverend dagje werken aan het historische metrorijtuig. Voordat we om half tien in de remise aankwamen, hebben we Gerd en zijn lastrafo'tje opgehaald in Poortugaal. Na een bak koffie startte Gerd met het voorbereiden van het laswerk. Het ging om het "gat" in de A-bak van de body, aan een van de twee zijden. Het lastrafo'tje vroeg helaas wat teveel vermogen voor een 220V-stopcontact, dus het bleef deze keer bij het hechten van het plaatje. Toch zag het er niet verkeerd uit.

In de middag zijn we twee gelakte stroomafnemers op gaan halen bij Tristan. Omstreeks half vier is de tweede stroomafnemer teruggeplaatst: nog twee te gaan. Het resultaat is weer verbluffend (zie onderstaande foto). Volgende week plaatsen we nummer 3. Kortom: genoeg werk te doen.

Ook zijn er nog wat werkzaamheden verricht aan ons "koppelkarretje". Roland heeft een luchtleiding gelegd, door de bedienkast. Middels een knop kan een uit de metrovoorraad opgeduikelde tyfoon bediend worden. Machtig geluid. Nog even en we hebben een volwaardig railvoertuig ;-).Stroomafnemer 2, B-bak.

[ view entry ] ( 125 views )   |  permalink  |   ( 3 / 2950 )
Koppelkarretje 
Al geruime tijd heeft er in de remise een draaistel gestaan dat voorzien is van een Scharfenbergkoppeling, een koppeling die ook aan de Rotterdamse metrostellen zit. Dit is een zogenaamde automatische koppeling, die - zoals de naam al zegt - volautomatisch kan koppelen, zonder tussenkomst van iemand die bijvoorbeeld de schroefkoppelingen aandraait. Via deze Scharfenbergkoppeling worden rij- en remcommando's en allerlei andere functies doorgegeven aan de gekoppelde rijtuigen, waardoor deze rijtuigen als het ware 'luisteren' naar de voorste (ingeschakelde) wagen. Bij type M en type T zitten de koppelvlakken die elektrische signalen door moeten geven aan weerskanten van de koppeling, bij de nieuwere generaties metrostellen (type Bombardier) zit er één koppelvlak bovenop. Tevens wordt de luchtleiding doorverbonden wanneer er gekoppeld wordt.

Zoals gezegd, beschikt de stichting RoMeO over een alleenstaand draaistel met Scharfenbergkoppeling. Nou zal je misschien denken wat de RET met zo'n karretje moet, immers zijn de trams niet van een Scharfenbergkoppeling voorzien en zie je ook nooit een metro rijden, gekoppeld met een dergelijk draaistel... Een interessant stukje metrogeschiedenis is hieraan vooraf gegaan. Zoals je wellicht weet staan alle Rotterdamse metrostellen op één manier op het metronet: de A-bak richting de Akkers, de B-bak richting Nesselande/Ommoord/Centraal Station. Toen de Emmetjes de enige metrostellen op het Rotterdamse metronet waren (toen er alleen nog over de Noord-Zuidlijn (thans de Erasmuslijn) werd gereden), waren deze stellen zo ingericht dat ze in principe omgedraaid konden worden (bijvoorbeeld door te driehoeken). Hierdoor zou de rijrichting veranderen en zouden metrostellen bijvoorbeeld met twee B-bakken tegen elkaar gekoppeld kunnen worden. Beide koppelvlakken op één koppeling hadden dus allebei evenveel pinnen met dezelfde functie. Op een gegeven moment kwamen de type-T-stellen in dienst die meer functies hadden dan de type-M-stellen. Zo kennen de Teetjes bijvoorbeeld alarm-/remlichten, richtingaanwijzers, pantografen die aangestuurd moeten worden e.d. Omdat de contactpunten op het koppelingsvlak van type M alle een functie hadden, konden signalen voor bijvoorbeeld het op-/neerlaten van de pantograaf niet van Emmetjes naar Teetjes worden gestuurd. Hierdoor moest het aantal contactpunten voor de Emmetjes worden uitgebreid. Aangezien dit niet bereikt kon worden door de contactpunten kleiner te maken teneinde meer punten op één plaatje in te passen, moest er een andere oplossing worden gezocht. De RET heeft destijds besloten om één van de twee koppelvlakken te voorzien van de extra type-T-functies. Door deze ingreep zou het niet meer mogelijk zijn om metrorijtuigen om te draaien (bijvoorbeeld door middel van driehoeken). In praktijk gebeurde dit zelden of nooit, dus het zou in principe niks uit moeten maken. Uiteindelijk heeft de RET alle koppelvlakken van Type M opnieuw ingericht, waardoor koppelen met type T met behoud van alle extra functies mogelijk zou worden. Om alle pennetjes (en daarmee de functies) door te kunnen meten, heeft de RET bovengenoemd koppelkarretje in het leven geroepen. Op een tramdraaistel is een Scharfenbergkoppeling gezet, waarvan de elektronische componenten zijn doorverbonden met een kast waarop elk
pennetje een LED-lampje heeft. Door dit draaistel met een Emmetje te koppelen kon bekeken worden of alle functies werkten. Nadat alle Emmetjes waren uitgerust met het nieuwe systeem, was het koppelkarretje overbodig geworden. Na een lange tijd buiten dienst te hebben gestaan, is het karretje door de Werkgroep Metro van Stichting RoMeO warm onthaald en heeft het een nieuw leven gekregen.

Het testkarretje stond opgesteld op een spoor temidden van allemaal andere tramdraaistellen. Om die reden was het nog niet eenvoudig om het draaistel richting de 5024 te brengen. Het draaistel is met behulp van een vorkheftruck richting spoor 18, het spoor waarop de enig goed overgebleven metro type M staat, vervoerd, alwaar getracht werd het koppelkarretje aan de B-zijde van de 5024 te koppelen. Vanwege het hoogteverschil tussen de koppeling van de 5024 en de koppeling van de testkar, bleek koppelen met de B-bak niet mogelijk (dit is te wijten aan het niveauverschil in de remise). Met veel manoeuvreren met behulp van een vorkheftruck en een pompwagentje is het gelukt om de testkar 180 graden te draaien en vervolgens aan de achterkant van de 5024, aan de A-zijde, weer in het spoor te plaatsen. Op deze manier lukte het koppelen wel. Nadat er een aftakking aan de luchtslang tussen compressor en luchtreservoir van de metro was gezet, kon de koppelingskar voorzien worden van lucht (onder druk). Nadat enkele componenten gesmeerd en schoongemaakt zijn en er hier en daar een likje verf tegenaan is gegaan koppelde het karretje zoals het zou moeten koppelen. Alle elektronische signalen van de 5024 worden doorgegeven - dit is goed te zien aan alle LED'jes die al dan niet gaan branden tijdens het koppelen en het gekoppeld zijn van het wagentje.

Bekijk ook het filmpje (klik op "gerelateerde link".

[ view entry ] ( 139 views )   |  permalink  |  gerelateerde link  |   ( 3 / 2235 )
Welkom op de blog van werkgroep Metro! 
Welkom op de blog van de werkgroep metro van Stichting RoMeO. De werkgroepleden zullen hier frequent een blog plaatsen over de werkzaamheden aan het metrorijtuig 5024, dat bij de stichting RoMeO in beheer is voor restauratie.

Graag tot ziens op deze blog!

Namens de werkgroep,

Joachim Kost
coördinator werkgroep Metro

[ view entry ] ( 142 views )   |  permalink  |   ( 3 / 2433 )

<<Eerste <Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |